Innkalling til årsmøte i Lørenskog Innebandyklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Innebandyklubb.
Årsmøtet avholdes virtuelt på Microsoft Teams onsdag 5. mai kl. 18:00. Link for påmelding legges ut via alle lagenes grupper på Spond.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 21. april til morten.gjestad@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på SPOND og lorenskoginnebandy.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret