Gjenåpning av trening for DELER av breddeidretten

Det er gledelig å informere om at Regjeringen i dag har meddelt at de fra og med 12. oktober starter en kontrollert gjenåpning av trening med nærkontakt i breddeidretten for de fra og med 20 år.

Gjenåpning av trening for utøvere i fase 1
Dette innebærer at alle lagene definert av Norges Bandyforbund i fase 1 av gjenåpningen kan starte trening fra og med 12. oktober, men i kommuner med lokale utbrudd av korona vil de lokale helsemyndighetene vurdere om det er tilrådelig å gjenåpne.

Gjelder kun trening
Inntil videre vil dette kun gjelde muligheten for å trene med nærkontakt, og ikke for kamper og konkurranser.

Norges Bandyforbund vil utarbeide retningslinjer for trening med nærkontakt, basert på Helsedirektoratets oppdatering av sin smittevernveileder for idrett.

Norges Bandyforbunds fase 1
Følgende serier og idretter er definert inn i forbundets fase 1:

Bandy:               

  • Utøvere i 1. divisjon senior

Innebandy:       

  • Utøvere i 1. divisjoner og 2. divisjoner for kvinner og menn senior
  • Utøvere i EL-Innebandy
  • Utøvere i Super-Innebandy

Landhockey:

  • Utøvere i 1. divisjon senior

Fase 2 og 3
De resterende utøverne i Norges Bandyforbund er fordelt på fase 2 og fase 3, og disse utøverne må inntil videre fortsatt trene med minst 1 meters avstand.

Regjeringen vil frem mot november vurdere når videre gjenåpning skal gjennomføres, etter erfaringer fra åpningen av fase 1.

Norges Bandyforbund vil komme tilbake med informasjon om fase 2 og 3 når vi vet noe mer om statusen på gjenåpningen for disse fasene.

NB! Norges Bandyforbund vil til slutt presisere at det IKKE er lov å trene med nærkontakt for de i fase 1 før 12. oktober, og ber om at alle respekterer dette!

Se NIFs pressemelding HER

Innebandyskole høsten 2020

Grunnet Korona situasjonen ser vi oss dessverre nødt til å utsette Innebandyskolen inntil videre. Vi er forpliktet å følge idrettens smitteveileder, og vi må blant annet sørge for at det er maks 20 personer som kan oppholde seg på samme treningsareal til enhver tid. Da vi ikke har oversikt over antall barn som vil stille til trening, eller hvor mye oppfølging den enkelte trenger, har vi vurdert det som uforsvarlig å arrangere Innebandyskolen slik reglementet er nå. Vi har et sterkt ønske om å gjenta fjorårets suksess, og setter i gang så raskt det lar seg gjennomføre uten fare for å bryte smittevernsreglementet til Norges Idrettsforbund og FHI.

Mvh Lørenskog Innebandyklubb