Nye smittevernstiltak i Lørenskog kommune

Formannskapet i Lørenskog kommune har vedtatt sosial nedstenging i kommunen, og nedstengingen trer i kraft torsdag 12. november. Varigheten avhenger av utviklingen av smittetallene.

Målet med de nye tiltakene er å unngå en kritisk situasjon der belastningen på helsevesenet blir for stor, testkapasiteten blir presset og smitten når sårbare grupper i stort omfang. Vi må få ned smittetrykket for å forsvare liv og helse. Samtidig er det nå vi har muligheten til å stenge ned samfunnet, men unngå en total nedstenging som vil ramme enkeltmennesker og samfunn enda mer.

— Norge er nå i starten av andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har smitteutbrudd. I Oslo og kommunene rundt, deriblant Lørenskog, stiger smitten urovekkende raskt, og den øker i alle aldersgrupper, sier ordfører Ragnhild Bergheim. For å få ned smittetrykket må Lørenskog kommune, i likhet med kommunene rundt oss, gjøre det vi kan. Vi har allerede innført inngripende tiltak, men vi ser det som nødvendig å stramme inn enda mer.

Se kommunens fullstendige uttalelse HER.

Tiltakene som nå blir innført, har som mål å begrense kontakten mellom folk, og LIBK blir berørt av følgende punkt:

  • Stans i breddeidretten for voksne. Eliteidrett kan gjennomføres uten tilskuere innendørs, og med maks 200 tilskuere utendørs, forutsatt at det holdes en meters avstand.
  • Barne- og ungdomsidretten skjermes og kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke i andre kommuner.

NBF har allerede fryst kampaktivitet (inkludert treningskamper), cuper og turneringer, og eksisterende tiltak videreføres. Dette betyr at påbud om munnbind inn og ut av hallen er gjeldene (unntak for de under 12 år), i tillegg til de kravene vi har blitt godt kjent med allerede: god håndhygiene, hold avstand, host i armhulen, og ikke minst hold deg hjemme om du er syk og/eller har symptomer.

Merk! Basert på de strenge kravene ønsker Lørenskog Innebandyklubb at kun utøvere som skal trene har tilgang og opphold i hallen. Foreldre bes om å levere/hente de eldste utøverne ved parkeringsplassene, og evt. følge de yngste til hovedinngangen, men ikke gå inn i hallen.