Godt Nytt år

Lørenskog Innebandy ønsker alle et godt nytt år

Ut sesongen 2017/2018 er det begrenset med plasser på noen lag, så om du vurderer innebandy må du ta kontakt med oss via kontakt oss skjema

Om du har lyst til å bidra i klubben som trener eller noe annet så ta gjerne kontakt.
Vi prøver hele tiden og skaffe oss nye lag og kan skaffe trenings tid, men trenger trenere som kan ta tak i disse nye lagene.

Vi har en «åpen» trening for aldersgruppen 2004 til 2008 på torsdager kl 16.00 til 17.00.
Dette er en glimrende arena for nye spillere og komme og prøve innebandy.
Du kan enten ta kontakt med oss via kontaktskjema og/eller møte opp i hallen.
NB: Foreldre må være med de første gangene

 

Oslo og Akershus Bandyregion ønsker våre trenere og ledere velkommen til et særdeles spennende foredrag .

Oslo og Akershus Bandyregion ønsker våre trenere og ledere velkommen til et særdeles spennende foredrag .

 Benytt sjansen til å få et innblikk i hvordan mange utøvere opplever idretten sin .

 Det er begrenset med plasser og vi har allerede fått titalls påmeldinger .

 Så meld deg på NÅ !

 Benytt linken ved påmelding : https://www.deltager.no/talentetsindrekamp

 For ytterligere informasjon besøk vår Facebook side

 Velkommen !

 Vennlig hilsen 

Rune A. Zouhar

Konsulent

Oslo og Akershus Bandyregion

Besøk våre nettsider Oslo og Akerhus Bandyregion eller   gå inn å lik vår Facebook side

Innkalling til årsmøte i Lørenskog Innebandy

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Innebandy.
Årsmøtet avholdes den 28,03,17 kl, 1900 på Lørenskog hus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.03,17 til Jonny.lasen@gmail.com / tgif@getmail.no Vedlagt mal skal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Lørenskog innebandy.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret