Innmelding

Innmelding i Lørenskog Innebandy gjøres via lagleder for de enkelte lagene som sender dette videre til klubbadministrator for tilgang m.m.

Velkommen til oss!

Er det noe spesielt rundt ditt medlemskap – ta kontakt med Kristine Dalen på Spond.