Innkalling til årsmøte i Lørenskog Innebandyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Innebandyklubb.

Årsmøtet avholdes den mandag 29. april kl. 18:00 i møterom Snippen i Lørenskog Hus.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 15. april til morten.gjestad@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Facebook gruppen Lørenskog Innebandy trenere og http://lorenskoginnebandy.no/.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

KLIKK HER FOR Å SE: sakliste-årsmøte-2019

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret