Gjennomført Årsmøte LIBK

Vedlagt finnes signert protokoll fra årsmøtet til Lørenskog IBK, som ble gjennomført digitalt via Teams 4. juni 2020.

Protokoll

Mvh Styret