Seriespill for breddeidretten 20/21 er avlyst

27. oktober 2020 av Rune Ali Zouhar/NBF

På styremøte 22.10.2020 besluttet avdelingsstyret i Oslo Akershus Bandyregion – Innebandy å avlyse det ordinære seriespillet for breddeidretten sesongen 2020-2021.

Bakgrunn:

Serieaktiviteten for breddeidretten har ikke kommet i gang. De signalene som foreligger tilsier at alle idrettens faser må være i gang med «trening med nærkontakt» før kamper vil kunne spilles.

En gjenåpning av breddeidretten, hvor alle faser må trene med nærkontakt før kamper kan spilles, tilsier at vi med dagens smittesituasjon ikke vil kunne begynne å starte seriespillet for sesongen 2020/2021 før tidligst i januar 2021. For noen faser vil første kamp mest sannsynlig ikke kunne spilles før tidligst medio februar. Seriestart for første fase sesongen 2020/2021 medio januar 2021 vil medføre at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre et ordinært (og planlagt) seriespill.    

Regionens inntekter kommer i hovedsak fra serieavgiftene. Når de inntektene uteblir så rammes regionens økonomi naturlig nok hardt. Dette betyr at regionens faste utgifter fortsetter å løpe, mens en stor del av inntektene uteblir. For å kunne stå best mulig rustet den dagen kampaktivitet kan starte opp, så vil regionen nå søke om kompensasjon for bortfalte inntekter. Regjeringen nåværende kompensasjonsordning for inntektstap ved avlyste arrangementer gir 70% kompensasjon for arrangement som avlyses innen 31.10.2020. Arrangement som avlyses etter nevnte dato vil kunne kompenseres med inntil 50%.

Veien videre:

Med dagens kompensasjonsordning så vil regionen kunne jobbe videre med å sikre en god gjennomføring av den aktiviteten som allerede er i gang for barn og unge. Samt være godt rustet til å kunne planlegge for eventuell oppstart for breddeidretten så fort det er tillatt.

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hva slags type aktivitet og omfanget av aktiviteten. Men administrasjonen og utviklingskonsulentene vil etter beste evne, forsøke å få på plass, et så bra tilbud som praktisk mulig for flest mulig av våre klubber og lag. Etableringen av ny aktivitet vil foregå i dialog med klubbene.