Gjenåpning av trening for DELER av breddeidretten

Det er gledelig å informere om at Regjeringen i dag har meddelt at de fra og med 12. oktober starter en kontrollert gjenåpning av trening med nærkontakt i breddeidretten for de fra og med 20 år.

Gjenåpning av trening for utøvere i fase 1
Dette innebærer at alle lagene definert av Norges Bandyforbund i fase 1 av gjenåpningen kan starte trening fra og med 12. oktober, men i kommuner med lokale utbrudd av korona vil de lokale helsemyndighetene vurdere om det er tilrådelig å gjenåpne.

Gjelder kun trening
Inntil videre vil dette kun gjelde muligheten for å trene med nærkontakt, og ikke for kamper og konkurranser.

Norges Bandyforbund vil utarbeide retningslinjer for trening med nærkontakt, basert på Helsedirektoratets oppdatering av sin smittevernveileder for idrett.

Norges Bandyforbunds fase 1
Følgende serier og idretter er definert inn i forbundets fase 1:

Bandy:               

  • Utøvere i 1. divisjon senior

Innebandy:       

  • Utøvere i 1. divisjoner og 2. divisjoner for kvinner og menn senior
  • Utøvere i EL-Innebandy
  • Utøvere i Super-Innebandy

Landhockey:

  • Utøvere i 1. divisjon senior

Fase 2 og 3
De resterende utøverne i Norges Bandyforbund er fordelt på fase 2 og fase 3, og disse utøverne må inntil videre fortsatt trene med minst 1 meters avstand.

Regjeringen vil frem mot november vurdere når videre gjenåpning skal gjennomføres, etter erfaringer fra åpningen av fase 1.

Norges Bandyforbund vil komme tilbake med informasjon om fase 2 og 3 når vi vet noe mer om statusen på gjenåpningen for disse fasene.

NB! Norges Bandyforbund vil til slutt presisere at det IKKE er lov å trene med nærkontakt for de i fase 1 før 12. oktober, og ber om at alle respekterer dette!

Se NIFs pressemelding HER