Klubb info

Lørenskog Innebandyklubb ble stiftet i 1984, og har i dag ca. 200 medlemmer. Vi trener i Kjennhallen, like ved Mailand videregående skole og Kjenn ungdomsskole.

Styret
Styreleder – Kristine Dalen | telefon: 98 10 80 28
Styremedlem – Åsa Holtsmark | telefon: 93 08 40 09
Styremedlem – Christian Hansen | telefon: 48 44 88 84

Ansvarsområder
Kristine Dalen – Økonomi, kommunen, krets og forbund, kontingenter
Åsa Holtsmark – Rekruttering, tilsynsvakter, Spond/TA/SA
Christian Hansen – Innkjøp, treningstider, Spond/TA/SA

______________________________________________________________

Klubbdokumentasjon & organisasjonsplaner

Handlingsplan 2021-22

Lovnorm for idrettslag

Virksomhetsplan 2019-24

Årshjul for klubben (kom gjerne med innspill til denne for oppdatering av innhold)