Årsmøte

Styret inviterte tidligere i mars til årsmøte i Lørenskog Innebandyklubb. Årsmøtet avholdes virtuelt på Microsoft Teams, torsdag 31. mars kl. 19:00. 
Lenke til møtet ligger i invitasjonen sendt via Spond, til alle klubbens medlemmer og foresatte.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, på Spond.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

I tillegg til styreverv, har klubben behov for interesserte som kan bidra med bl. annet følgende verv;

•  Innebandy skolen
•  Kioskansvarlig
•  Web redaktør
•  Arrangementsansvarlig
•  Tilsynsvaktansvarlig


Velkommen til årsmøtet!


Med vennlig hilsen
Styret