Vil du være med å spille innebandy?

Les her

Vil du være med å spille innebandy?
Dersom du har lyst til å prøve, ta kontakt!

LAG KONTAKTPERSON TELEFON
00/01/02 Syver Eriksen 41 92 59 17
03/04/05 Jørgen Jonsson
Frode Bakken
92 41 16 70
90 89 99 35
05-2/06 Edward Olafsen 93 09 62 22
07/08 Espen Pettersen
Daniel Fransson
90 65 97 81
45 00 18 68
09/10 Espen Fjeldstrøm 93 23 76 68
2011 Frode Bakken 90 89 99 35
12/13/14 Edward Olafsen 93 09 62 22