Ekstraordinært årsmøte – mandag 29.okt.18 kl 19.00 – Kjennhallen

Innkalling til ekstra ordinært årsmøte i Lørenskog innebandy.
Dato: 29.oktober
Tid: kl 19.00
Sted: Kjennhallen

Agenda:
1. valg av ny formann
2. valg av vara medlem

De som er medlem i klubben og over 18 år kan møte opp.