Innmeldingskjema

 

Innmeldingskjema

Fyll inn og trykk registrer
For de som er under 18 må foreldrenes adresse, telefonnummer sendes inn i skjema.

Ved å melde seg inn godtar man de vilkår om kontingent og ansvar.
PS: Ikke meld deg inn før du har vært på en trening og snakket med en trener/oppmann.

Navn på medlem:*
Født: (dd.mm.yyyy)*
Adresse:
Epost adresse*
Mobiltelefon:
Jeg ønsker å melde meg inn i klubben*
Kommentarer: (allergier, m.mer)
Bekreft innmelding*
Type the characters you see here: