Innkalling til årsmøte i Lørenskog Innebandy

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Innebandy.
Årsmøtet avholdes den 28,03,17 kl, 1900 på Lørenskog hus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.03,17 til Jonny.lasen@gmail.com / tgif@getmail.no Vedlagt mal skal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Lørenskog innebandy.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret